Loading color scheme

Samorząd Szkolny

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski będący reprezentacją wszystkich uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Nasi wychowankowie mają wpływ na życie szkoły organizując dni tematyczne, uroczystości szkolne czy aktywności rozluźniające atmosferę w szkole.

W bieżącym roku szkolnym SU reprezentują:

Julia Brączkowska - przewodnicząca

Robert  Baghdasaryan - pierwszy zastępca

Zakhar Linkevich - drugi zastępca


 Samorząd Uczniowski jest inicjatorem nowego projektu, którego głównym celem jest promowanie osiągnięć i działań uczniowskich w różnych kategoriach


 

Giganci 26

 1. Giganci 26 to szkolny konkurs mający na celu promocję wyjątkowych osiągnięć i działań uczniowskich w różnych kategoriach:

Giganci w dziedzinie nauki:

 • Matematyk
 • Polonista
 • Lingwista
 • Przyrodnik

Giganci sportowcy i artyści:

 • Artysta (plastyka, muzyka)
 • Sportowiec

Giganci społecznicy

 • Wolontariusz – społecznik

Giganci, których cechuje wysoka kultura osobista

 • Przyzwoitość

 

 1. Wyróżnienia przyznawane są na koniec pierwszego półrocza i na zakończenie roku szkolnego.
 2. Kryteria przyznawania wyróżnień  w wymienionych kategoriach:
 • giganci w dziedzinie nauki: matematyk, polonista, lingwista, przyrodnik

średnia ocen + konkursy szkolne, pozaszkolne, wojewódzkie i ogólnopolskie, inne osiągnięcia związane z przedmiotem konkursowym

 • giganci: w dziedzinie artystycznej i sportowej:

średnia ocen + konkursy/zawody szkolne, pozaszkolne, wojewódzkie i ogólnopolskie, inne osiągnięcia związane z przedmiotem konkursowym;

 • giganci w dziedzinie wolontariatu:

udział w akcjach wolontariatu + punkty z zachowania dot. wolontariatu;

 • giganci wyróżniający się wysoką kulturą osobistą:

liczba punktów z zachowania + opinia Rady Pedagogicznej.

 

 1. Uczniowie zajmujący drugie i trzecie miejsce w danej kategorii otrzymują dyplomy, natomiast uczeń zajmujący pierwsze miejsce otrzymuje również nagrodę rzeczową.
 2. W skład komisji przyznającej wyróżnienia wchodzą: Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, opiekun SU, pedagog (psycholog), nauczyciele przedmiotowcy.

 

WYNIKI I SEMESTRU 2020/2021

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE GAZETKI KLASOWE

Tematyka gazetek klasowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Miesiąc

Temat gazetki

Termin wykonania

Listopad

 

JESTEM PATRIOTĄ

 

10.11

Grudzień

 

BOŻE NARODZENIE

 

18.12

Styczeń

 

NASZE POSTANOWIENIA NOWOROCZNE

 

19.01

Luty

 

WALENTYNKI

 

15.02

Marzec

 

WIOSNA - „POCZUJ KLIMAT”

 

19.03

Kwiecień

 

WIELKANOCNE TRADYCJE

 

1.04

Maj

 

LAURKA DLA MAMY

 

24.05

Czerwiec

 

WAKACJE – W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 

14.06

 

Kryteria przyznawania punktów za wykonanie gazetki klasowej:

 • Pomysłowość - 1punkt
 • Kreatywność – 1punkt
 • Samodzielność – 1punkt
 • Estetyka -1punkt
 • Zgodność z tematem - 1punkt

Gazetkę oceniać będą: 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i nauczyciel nie będący wychowawcą

Klasy, które nie wykonają gazetki w terminie nie otrzymują punktów.

Maksymalna liczba punktów za wykonanie gazetki w danym miesiącu: 15

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zakończenie pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego