Loading color scheme

Konkurs na plakat o Powstaniu Wielkopolskim

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PLAKAT O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM

Szkoła Podstawowa nr 26 im. R. Berwińskiego w Poznaniu

rok szkolny 2020/2021

 

Powstanie Wielkopolskie to szczególne wydarzenie zapisujące się w kartach historii Polski. Często jest także określane mianem jedynego udanego zrywu niepodległościowego Polaków. To właśnie 27 grudnia 1918 roku wybuchło jedno z największych powstań antyniemieckich. Wydarzenia te skupione były wokół przyjazdu do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. Za pośrednictwem uroczystego powitania Mistrza na Dworcu Cesarskim, 26 grudnia odbywały się w Poznaniu liczne demonstracje, które tak naprawdę były demonstracjami ukazującymi siłę Polaków i gotowość do walki. Zakończenie walk uwieńczone zostało sukcesem 16 lutego 1919 roku,

  1. Celem konkursu jest przede wszystkim promocja zwycięskiego Polskiego Powstania Narodowego, ale także stworzenie oryginalnego projektu plakatu promującego Powstanie Wielkopolskie.
  2. Organizatorem konkursu jest Pan Damian Stanisławski oraz Pan Bartosz Chruślak.
  3. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4 -8 Szkoły Podstawowej nr 26 w Poznaniu.
  4. Uczestnik konkursu przygotowuje plakat upamiętniający Powstanie Wielkopolskie w ich regionie, np. obraz starć zbrojnych, zachowanych budynków, postaci; technika wykonania pracy i jego format jest dowolny, prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.  Praca musi być wykonana z zasadami tworzenia plakatu.
  5. Termin wykonania plakatu do 22.02.2021. Prace można przesłać na adres: damian.stanislawski@zsipopoznan.pl , bartosz.chruslak@zsipopoznan.pl lub dostarczyć do portierni szkoły.
  6.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.02.2021 r. Za udział w konkursie uczniowie otrzymają punkty dodatnie.