Loading color scheme

Rekrutacja do klas pierwszych- dokumenty

http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowane są dzieci z tzw. „obwodu” tzn. miejsc zamieszkania przynależnych do rejonu szkoły. Kandydaci z obwodu nie podlegają kryterium rekrutacji do szkoły obwodowej.

Dzieci rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły poza miejscem zamieszkania, będą podlegać procesowi rekrutacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA

KANDYDACI ZAMIESZKUJĄCY OBWÓD SZKOŁY

 KANDYDACI SPOZA OBWODU SZKOŁY

 Wniosek/zgłoszenie oraz wszystkie oświadczenia

 muszą być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych

Zgłoszenie i wniosek można wypełnić korzystając z trzech form zapisu:

1.poprzez system elektroniczny NABÓR :

  • wypełniając wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie NABÓR
  • drukując i podpisując wypełniony wniosek/zgłoszenie,
  • podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami można złożyć:
  • w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru
  • zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.

2.poprzez system elektroniczny NABÓR z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego (profil zaufany)

  • wniosek/zgłoszenie podpisujemy podpisem kwalifikowanym i z wykorzystaniem systemu NABÓR wysyłamy do placówki. Do wniosku należy dołączyć podpisane pozostałe wymagane dokumenty np. oświadczenia i wysłać do placówki.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – klasy pierwsze w publicznych szkołach podstawowych

RODO - klauzula informacyjna

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2023/2024 naukę w klasie I szkoły podstawowej