Loading color scheme

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,

 

uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 będą do odbioru w sekretariacie Szkoły
w dniu 3 lipca 2024 r, od godziny 10.00.

Zaświadczenie może odebrać sam uczeń, jego rodzic/ opiekun prawny lub inna, upoważniona pisemnie  przez rodzica osoba.

 

Dyrektor ZSiPO